Chỉ số chứng khoán
Những chỉ số thông thường nhất về giao dịch trên toàn cầu đều có thể tìm thấy ở TREX trade,bao gồm các chỉ số quan trọng của Mỹ, Nhật, Trung Quốc

Khi bạn tiến hành giao dịch ngoại hối tại TREX trade, bạn được hưởng

Mở tài khoản thật có thể được hưởng

0Phí thủ tục

Mở tài khoản ngay

Đòn bẩy cao nhất trong ngành có thể đạt tới

500lần

Chi tiết hợp đồng

Phân tích số liệu lớn theo thời gian thực trên

300,000vị thế

Phân tích vị thế

Trở thành khách hàng của chúng tôi

Cơ hội đầu tư giống nhau trong các phương thức giao dịch khác nhau, mở tài khoản theo thời gian thực và tải xuống nền tảng giao dịch

Mở tài khoản ngay

Tải phần mềm