>
>

Báo giá theo thời gian thực Thiết lập tín hiệu nhắc nhở, theo dõi những sản phẩm hot được mở vị thế nhiều nhất

 • Chỉ số chứng khoán
 • Ngoại hối
 • Kim loại quý
 • Hàng hóa
 • Tất cả sản phẩm
Chỉ số chứng khoán Tín hiệu TREX* 7 sản phẩm được khách hàng mở vị thế nhiều nhất theo thống kê của sàn giao dịch TREX Giá bán ra Giá mua vào Chênh lệch Lên xuống Biên độ Cao nhất Thấp nhất Mở phiên Đóng phiên
 • {{row.symbol}} {{row.bid}} {{row.ask}} {{row.spread | setDecimal: 1}} {{row.change}} {{row.amplitude*100 | setDecimal: 2}}% {{row.high}} {{row.low}} {{row.start}} {{row.preclose}}
Ngoại hối Tín hiệu TREX* 7 sản phẩm được khách hàng mở vị thế nhiều nhất theo thống kê của sàn giao dịch TREX Giá bán ra Giá mua vào Chênh lệch Lên xuống Biên độ Cao nhất Thấp nhất Mở phiên Đóng phiên
 • {{row.symbol}} {{row.bid}} {{row.ask}} {{row.spread | setDecimal: 1}} {{row.change}} {{row.amplitude*100 | setDecimal: 2}}% {{row.high}} {{row.low}} {{row.start}} {{row.preclose}}
Kim loại quý Tín hiệu TREX* 7 sản phẩm được khách hàng mở vị thế nhiều nhất theo thống kê của sàn giao dịch TREX Giá bán ra Giá mua vào Chênh lệch Lên xuống Biên độ Cao nhất Thấp nhất Mở phiên Đóng phiên
 • {{row.symbol}} {{row.bid}} {{row.ask}} {{row.spread | setDecimal: 1}} {{row.change}} {{row.amplitude*100 | setDecimal: 2}}% {{row.high}} {{row.low}} {{row.start}} {{row.preclose}}
Hàng hóa Tín hiệu TREX* 7 sản phẩm được khách hàng mở vị thế nhiều nhất theo thống kê của sàn giao dịch TREX Giá bán ra Giá mua vào Chênh lệch Lên xuống Biên độ Cao nhất Thấp nhất Mở phiên Đóng phiên
 • {{row.symbol}} {{row.bid}} {{row.ask}} {{row.spread | setDecimal: 1}} {{row.change}} {{row.amplitude*100 | setDecimal: 2}}% {{row.high}} {{row.low}} {{row.start}} {{row.preclose}}
 • *7 sản phẩm được khách hàng mở vị thế nhiều nhất theo thống kê của sàn giao dịch TREX
 • Thời gian cập nhật mới nhất:{{ updatedDate | date:'yyyy.MM.dd'}}{{ updatedDate | date:'HH:mm'}}
 • *Tất cả báo giá trên đây đều do TREX cung cấp