Hàng hóa
Cung cấp các sản phẩm nổi bật nhất gồm kim loại quý và dầu mỏ, lượng giao dịch trung bình mỗi ngày trên 3 nghìn tỷ Đô la Mỹ

Khi bạn tiến hành giao dịch ngoại hối tại TREX trade, bạn được hưởng

Mở tài khoản thật có thể được hưởng

0Phí thủ tục

Mở tài khoản ngay

Đòn bẩy cao nhất trong ngành có thể đạt tới

500lần

Chi tiết hợp đồng

Phân tích số liệu lớn theo thời gian thực trên

300,000vị thế

Phân tích vị thế

Trở thành khách hàng của chúng tôi

Cơ hội đầu tư giống nhau trong các phương thức giao dịch khác nhau, mở tài khoản theo thời gian thực và tải xuống nền tảng giao dịch

Mở tài khoản ngay

Tải phần mềm