Sàn giao dịch đa nguyên hoá, Trải nghiệm giao dịch tuyệt vời
Sàn giao dịch song phương cá nhân thông minh, Đáp ứng tất cả nhu cầu giao dịch của nhà đầu tư

TREX trade

Nền tảng hỗ trợ

Windows XP hoặc Phiên bản mới nhất

iOS 5.1.1 hoặc cao hơn

Android 4.0 hoặc cao hơn

Giao diện nền tảng

Giao diện mini

Giao diện báo giá

2 loại

Tùy chọn sản phẩm yêu thích

Chức năng nền tảng

Du khách đăng nhập

Tra cứu từng giây báo giá

Tra cứu báo cáo theo bảng biểu

2 loại

Hình thức giao dịch

Giao dịch one click/giao dịch double click/xác nhận giao dịch

Công cụ phân tích

Biểu đồ

Biểu đồ dạng đường/theo giờ/nến K

Chỉ số kỹ thuật

68 loại + tùy chỉnh chỉ số kỹ thuật

Quản lý vốn

Quản lý vốn

Nạp tiền, rút tiền

Đặt lệnh giao dịch

Đặt lệnh

Lệnh giá thị trường, lệnh limit, lệnh stop

Lệnh chốt lời, lệnh dừng lỗ

Hedging (Khóa vị thế)

Điều kiện giao dịch

Vốn giao dịch tối thiểu

2 USD

Thời gian giao dịch

5 ngày 24 giờ

Loại sản phẩm giao dịch

Hơn 40 loại gồm ngoại hối

Hàng hóa, sản phẩm chỉ số

Đòn bẩy cao nhất

1 : 500

Phí spread phân cấp

Ký quỹ phân cấp

Độ sâu thị trường

Thông tin tin tức

Tỷ lệ vị thế mở

Tin tức quốc tế theo thời gian thực

Lịch kinh tế

Tỷ lệ vị thế mở

Tải nền tảng

Tải

Tải ngay

Nhấn để tìm hiểu về hướng dẫn thao tác nền tảng

Nền tảng TREX trade

Giao dịch gần 40 loại tài sản nổi bật bằng ký quỹ gồm ngoại hối, chỉ số, hàng hóa

Trở thành khách hàng của chúng tôi

Cơ hội đầu tư giống nhau trong các phương thức giao dịch khác nhau, mở tài khoản theo thời gian thực và tải xuống nền tảng giao dịch

Mở tài khoản ngay

Tải phần mềm