>
>

Về tài khoản

Đăng ký tài khoản cần điền vào thông tin của bạn, nếu không sau này không thể tiến hành nạp rút tiền, những thao tác cụ thể như sau:

Bước thứ 1: Vào APP TREX trade, hoặc trang chủ TREX trade, chọn “Đăng ký”.

>

Bước thứ 2: Trên trang đăng ký, điền vào thông tin chính xác gồm “Họ tên”, “Số điện thoại”, cài đặt “Mật khẩu”, sau đó nhấn vào “Gửi mã” để lấy mã xác thực rồi điền vào chỗ trống, sau đó nhấn vào “Xác nhận”, là đăng ký hoàn thành! Bạn sẽ có một tài khoản thật và tài khoản demo.

Nếu bạn có bạn bè giới thiệu, hãy nhấn vào “ Bạn bè giới thiệu?” và nhập vào số điện thoại của bạn ấy, như vậy, bạn ấy sẽ có thể nhận được tiền thưởng giới thiệu.

Say khi đăng ký thành công, tài khoản mặc định là tài khoản cấp Mini, cấp độ tài khoản khác nhau, số tiền nạp lần đầu để kích hoạt tài khoản cũng khác nhau, điểm chênh lệch giao dịch cũng khác. Quý khách có thể xin nâng cấp cấp độ tài khoản tùy theo vào số tiền nạp và khối lượng giao dịch của mình.

Kích hoạt tài khoản là gì?

Sau khi đăng ký, tài khoản chưa “Nạp tiền”, đều là tài khoản chưa kích hoạt, chỉ khi đã nạp tiền tương ứng theo cấp độ tài khoản khác nhau, tài khoản mới được coi là đã kích hoạt; dù bạn đăng ký vào lúc nào, không có kích hoạt tài khoản, đều có thể tham gia chương trình khách hàng mới.

Làm thế nào để kích hoạt tài khoản?

Sau khi đăng ký, mỗi tài khoản đối ứng một cấp độ tài khoản, cấp độ tài khoản khác nhau có yêu cầu về số tiền nạp kích hoạt khác nhau. Nạp lần đầu, nếu đã phù hợp số tiền kích hoạt, thì có thể kích hoạt tài khoản ngay.

Cấp độ tài khoản và số tiền nạp kích hoạt tối thiểu:

Cấp độ tài khoản Số tiền kích hoạt tối thiểu
Mini 50USD
Tiểu chuẩn 100USD
Bạch Kim 5000USD

Sau khi kích hoạt tài khoản, khách hàng có thể tham gia chương trình khách hàng mới và nhiều nhất có thể nhận tiền thưởng 5000 đô la Mỹ.

Sàn không hỗ trợ mở nhiều tài khoản, số điện thoại và thông tin chứng minh nhân dân của mỗi khách hàng chỉ đối ứng đăng ký 1 tài khoản.

Khách hàng có thể chọn “Quên mật khẩu” trên trang đăng nhập, sau đó cài đặt lại mật khẩu bằng số điện thoại bạn đã đăng ký.

Về nạp rút tiền

Sàn TREX trade hỗ trợ những phương thức nạp tiền đơn giản và miễn phí. Vào “Tôi”-”Nạp tiền”, sau đó chuyển sang giao diện nạp tiền, nhập vào số tiền nạp, chọn phương thức thanh toán, tiến hành thanh toán theo yêu cầu hệ thống là có thể hoàn thành nạp tiền. Bình thường số tiền nạp có thể cập nhật vào tài khoản trong 10 phút, nếu hơn 30 phút mà chưa nhận được tiền nạp, hãy liên hệ CSKH xử lý. Về các bước cụ thể, hãy xem “ Hướng dẫn nạp rút tiền”.

Xin lưu ý:

Do thời gian bảo trì của các phương thức thanh toán khác nhau, khi nạp tiền, phương thức nạp tiền khả dụng có thể sẽ có thay đổi.

Các phương thức thanh toán có hạn chế khác nhau về số tiền nạp/lần, nếu quý khách cần nạp tiền số lượng lớn, có thể liên hệ CSKH tìm giúp đỡ.

Nạp tiền có phí thủ tục không?

Nạp tiền không có phí thủ tục.

Rút tiền có thu phí thủ tục không?

Với đa số tình huống, rút tiền miễn phí thủ tục, TREX trade thu phí nhất định trong 3 tình huống bên dưới:

(1). Số tiền rút mỗi lần ít hơn $50, công ty sẽ trừ $3 từ số tiền rút của khách hàng làm phí thủ tục.

(2).Nếu số tiền giao dịch của khách hàng không đủ 60% tiền nạp, và số tiền nạp lần cuối cùng chưa dùng cho đầu tư, thì khi rút tiên, TREX trade sẽ trừ 6% số tiền rút làm phí thủ tục.

(3). Sau khi lượng giao dịch nhắc đến vào điều thứ 2 đã đầy nhu cầu, trong 24 tiếng nhiều nhất có thể rút tiền miễn phí 3 lần, nếu có lần thứ 4 trong 24 tiếng, thì mỗi lần sẽ trừ 6% từ số tiền rút làm phí thủ tục.

Thao tác giao dịch

Bước thứ 1: Sau khi đăng nhập, chuyển sang giao diện “Báo giá”, nhấn vào một sản phẩm bạn muốn giao dịch như EURUSD, sang giao diện chi tiết báo giá của sản phẩm này.

Bước thứ 2: Nhấn vào nút “Mua” hoặc “Bán” bên dưới để xây dựng lệnh mới.

Bước thứ 3: Ở đây mặc định mô hình mua với giá thị trường, quý khách có thể “Mua” hoặc “Bán” theo phán đoán của mình, đồng thời, quý khách cũng có thể chọn hoặc điền vào “Số tiền” đầu tư, “Chốt lời cắt lỗ”, “Độ lệch tối đa”, nhấp vào “Mua/Bán” bên dưới để mở vị thế mới.

1. Cài đặt lệnh chờ như thế nào?

Đặt lệnh chờ: Vào giao diện đặt lệnh mới, ở đây mặc định cách giao dịch là “Thị trường”, quý khách có thể chọn cách khác là Lệnh chờ, sau đó cài đặt giá lệnh limit/lệnh stop, điền vào số tiền giao dịch, cài đặt chốt lời cắt lỗ, thời hạn, nhấn vào nút bên dưới đưa lên lệnh chờ, thì lệnh chờ được cài đặt thành công, khi giá cả thị trường đạt đến giá đã thiết lập, lệnh chờ này sẽ được mở tự động.

Thời hạn là có hiệu trong tuần.

Sau khi cài đặt lệnh chờ xong, trước lệnh chờ được giao dịch, quý khách còn có thể tiến hành sửa lại thông tin lệnh chờ hoặc xóa lệnh chờ.

Tiến hành chốt lời cắt lỗ:

Nếu là lệnh đã mở: Trên giao dịch vị thế mở, nhấn vào “Chốt lời cắt lỗ” để tiến hành cài đặt cho vị thế này.

Nếu là lệnh mới chưa mở, khi cài đặt lệnh, quý khách hãy chọn “Chốt lời cắt lỗ” và mặt định là cài đặt với giá, bạn cũng có thể chọn cài đặt với pip, lướt sang bên phải và bên trái để điều chỉnh giá cả/pips, bên trái hiện thị giá cả/pip lãi lỗ chốt lời cắt lỗ và bên dưới có thể xem được lãi lỗ dự đoán tương ứng.

Với tràng thái đã đăng nhập tài khoản, nhấn vào “Giao dịch”- “ Vị thế mở” để xem tất cả vị thế của tài khoản này. Ở đây khách hàng có thể tiến hành đóng vị thế hoặc chốt lời cắt lỗ cho vị thế đã mở.

Khách hàng vào APP, nhấn “Đăng nhập” vào giao diện đăng nhập, nhập vào số điện thoại và mật khẩu, hoặc đăng nhập bằng số tài khoản và mật khẩu, nhấn “ Đăng nhập” để đăng nhập vào tài khoản cá nhân của bạn.

Giải thích thuật ngữ

Vị thế: Vị thế là tỷ lệ khối lượng tiền vốn đã đầu tư / khối lượng tiền vốn có thể dùng cho đầu tư.

Mở vị thế: cũng gọi là “Xây dựng vị thế” hoặc “Mở phiên”, trong các giao dịch hợp đồng, khi mở vị thế mới, dù là “ Mua” hay “Bán”, đều gọi là mở vị thế.

Đóng vị thế: Cũng gọi là đóng phiên, là hành vi giao dịch khi người đầu tư đóng vị thế để lấy lợi nhuận, phương hướng đóng vị thế là phương hướng ngược của mở vị thế.

Vị thế mở: Sau khi mở vị thế, thì trong tài khoản người đầu tư có những vị thế, đó gọi là vị thế mở, cũng gọi là hợp đồng chưa đóng.

Cái gọi là khóa vị thế là một phương pháp thường đề cập đến người đầu tư đặt lệnh giao dịch cho một sản phẩm với cùng số lượng nhưng theo hướng ngược nhau, do đó, bất kể giá di chuyển biến động như thế nào (tăng hay giảm), nó cũng sẽ không ảnh hướng đáng kể đến khoảng lời lỗ tăng giảm.

Liquidation: Ở đây liquidation có hai loại ý nghĩa:

1. khi tỷ lệ ký quỹ của người đầu tư thấp hơn sự yêu cầu của sàn giao dịch, người đầu tư lại không có nạp bù kịp thời, thì công ty sẽ buộc phải đóng bắt buộc các vị thế mở.

2. Khi người đầu tư phát hiện xu hướng thị trường khác với vị thế mình mới mở, để tránh bị lỗ quá nhiều, mà đóng luôn vị thế.

Xem tăng: Nghĩa là người đầu tư cho rằng giá cả thị trường sẽ tăng lên.

Xem giảm: Nghĩa là người đầu tư cho rằng giá cả thị trường sẽ giảm xuống.

Mua tăng: Mua nhiều tức là mua tăng, chỉ mở vị thế với hướng mua, mua vào một sản phẩm nào đó, mong giá cả của sản phẩm này tăng lên, người đầu tư có thể bán ra để nhận lợi.

Mua giảm: Bán khống tức là mua xuống, chỉ mở vị thế với hướng bán, bán một sản phẩm nào đó, mong giá cả của sản phẩm này giảm xuống, người đầu tư có thể mua để nhận lợi.

Khi giữ lệnh giao dịch qua thời gian thanh toán sẽ tính lãi suất qua đêm. Nếu như khách hàng đóng lệnh trước thời gian thanh toán, Quý Khách sẽ không bị tính lãi suất qua đêm. Khi mua và bán các sản phẩm khác nhau, lãi suất qua đêm là khác nhau. Một số sản phẩm sẽ phải trả lãi suất qua đêm và một số sản phẩm sẽ được nhận lãi suất qua đêm. Ví dụ: nếu Quý Khách bán USD/CNH, thì Quý Khách sẽ nhận được tiền lãi suất qua đêm.

Cách kiểm tra lãi suất qua đêm như sau:

Vào biểu đồ-nhấn vào ba điểm góc trên phải, chọn “ Thuộc tính hợp đồng”, ở đây người đầu tư có thể xem lãi suất qua đêm của sản phẩm đó.

Đòn bẩy là tỷ lệ giữa giá trị hợp đồng mà khách hàng đang giao dịch với tiền ký quỹ phải trả. Đòn bẩy một mặt giúp khuếch đại số dư của khách hàng, và mặt khác tối thiểu số tiền đầu tư của khách hàng. Tại công ty, đòn bẩy thường vào khoảng 500 lần, mỗi sản phẩm sẽ có mỗi mức đòn bẩy khác nhau. Khách hàng có thể kiểm soát đòn bẩy qua việc kiểm soát mức lệnh giao dịch.

Công thức tính toán của đòn bẩy: Đòn bẩy=Giá trị hợp đồng/Ký quỹ.

Tiếp theo chúng tôi giới thiệu cách sử dụng đòn bẩy và làm thế nào để kiểm soát rủi ro khi sử dụng đòn bẩy.

Ví dụ 1:

EURUSD:

Đòn bẩy của EURUSD= Giá thị hợp đồng 1 lot/Quỹ kỹ 1 lot= 100000EUR/200USD

Tỷ giá của EUR đổi USD là: 1.14083,100000EUR=114083USD

Thì đòn bẩy =114083/200USD≈570 lần

Ví dụ 2:

XAUUSD :

Đòn bẩy của XAUUSD=Giá thị hợp đồng 1 lot/Quỹ kỹ 1 lot=1XAUUSD/500USD

1 XAUUSD=100x1508.45 USD

Thì đòn bẩy của XAUUSD=150845/500≈300.

Ký quỹ giao dịch là khi giao dịch hợp đồng sản phẩm, không cần giao dịch với tất cả tiền vốn mà chỉ cần chi tỷ lệ vốn nhất định theo thuộc tính hợp đồng của sản phẩm này để làm chứng minh cho vị thế mở, nó lấy vốn tỷ lệ nhất định để mua bán các loại sản phẩm trong thị trường CFD, phóng to phương hướng biến động và giao dịch các sản phẩm với đòn bẩy lớn, cũng gọi là đòn bẩy sản phẩm. Theo chi tiết hợp đồng của sản phẩm đó chi trả tỷ lệ vốn nhất định thì gọi là Ký quỹ.

Ký quỹ đóng bắt buộc:

Ký quỹ đóng bắt buộc chỉ trong thời gian giao dịch bình thường, cần có mức ký quỹ nhất định, nếu vốn thấp hơn mức đó thì sẽ bị đóng bắt buộc. Mức ký quỹ đóng bắt buộc của sàn TREX trade trong ngày bình thường là 20%.

Ký quỹ đóng bắt buộc trong ngày nghỉ/lễ:

Đó cũng gọi là ký quỹ vượt thị trường, khi khách hàng giữ vị thế qua ngày nghỉ lễ(cuối tuần), mức ký quỹ cần giữ trên mức nhất định, nếu thấp hơn mức đó, thì sẽ bị đóng bắt buộc. Mức ký quỹ cuối tuần của sàn TREX trade là 200% so với bình thường, nếu cần giữ qua cuối tuần, hãy chuẩn bị đầy đủ ký quỹ.

Sàn TREX trade cung cấp nhiều loại sản phẩm giao dịch, mỗi loại sản phẩm có mức ký quỹ đóng bắt buộc khác nhau, nếu có xem chi tiết, hãy đăng nhập tài khoản thật, nhấn vào gói trên phải trong giao diện biểu đồ để kiểm tra thuộc tính hợp đồng.

Số lot là đơn vị của mỗi số lượng mua bán giao dịch. Đơn vị hợp đồng của 1 lot tiêu chuẩn với ngoại hối là 100000 đồng tiền yết giá. Giao dịch tối thiểu là 0.01 lot, cũng có thể được gọi là mini lot.

Đơn vị hợp đồng cơ bản của giao dịch Ngoại hối, 1lot nghĩa là 100000 tiền tệ cơ bản, mà không phải 100000 USD. Nếu tiền tệ cơ bản của bạn là USD, thì 1 lot nghĩa là 100000 USD, nếu tiền tệ cơ bản của bạn là EUR, thì 1 lot là 100000EUR. Nếu có 1 lot EURUSD, thì là giá trị hợp đồng 100000 EUR. Về ký quỹ cần thiết giao dịch 1 lot trong giao dịch Ngoại hối, thì tùy theo vào đòn bẩy và sàn mà người giao dịch đã lựa chọn.

Chênh lệch, nói một cách đơn giản là, sự thiếu hụt giữa giá mua vào và giá bán ra, cũng có thể hiểu Điểm chênh lệch là giá trị chênh lệch giữa giá bán và giá mua, là chi phí mà khách hàng phải trả khi giao dịch. Chênh lệch là giá thiếu hụt giữa giá mua và giá bán, giống như giá thành trong giao dịch. chênh lệch giữa giá mua và giá bán càng nhỏ, đối với người giao dịch mà nói thì giá thành giao dịch càng ít. Đối với giao dịch dài hạn, chênh lệch hầu hết không có ảnh hưởng, như đối với người giao dịch ngắm hạn, thì ảnh hưởng đó tương đối lớn.

CFD ( Contract for Difference), đây là một công cụ tài chính phúc tạp tương đối mới, người đầu tư tiến hành mua bán với giá cả của một sản phẩm, mà không có giao dịch vật chất thật của sản phẩm đó. Những sản phẩm của CFD, về lý thuyết có thể là tất cả đồ có giá cả thay đổi, bao gồm cổ phiếu, kỳ hạn giao dịch, Ngoại hối, kim loại quý, chỉ số v.v.

CFD sử dụng hình thức ký quỹ, và có đòn bẩy.

Đặc điểm của CFD giao dịch:

1) CFD giao dịch bằng ký quỹ, có thể giảm yêu cầu đầu tư cho các bạn người giao dịch.

2) Giao dịch hai hướng, mua hoặc bán đều có thể nhận lợi.

3) Phí giao dịch thấp.

4) Mô hình giao dịch ngoài trường.

5) Giao dịch T+0, đóng vị thế không cần chờ ngày giao dịch tiếp theo.

Sản phẩm giao dịch trên Sàn TREX trade.

Sàn TREX trade cung cấp sản phẩm giao dịch chủ yếu có: Ngoại hối, hàng hóa( Kim loại quý, Nông sản, các sản phẩm dầu), chỉ số, sau này sẽ tăng nhiều sản phẩm hơn cung cấp giao dịch theo yêu cầu của khách hàng.

Lệnh thị trường : Tức là lệnh đặt mua hoặc bán theo giá thị trường bây giờ.

Giao dịch lệnh chờ:

Giao dịch lệnh chờ là lệnh đặt do khách hành chỉ định sản phẩm giao dịch, số tiền và giá mục tiêu, khi báo giá thị trường của sản phẩm chỉ định đạt đến giá chỉ định, hệ thống sẽ tự động giao dịch. Lệnh chờ có 4 loại sau:

Buy stop: là lệnh chờ mua vào với giá cao hơn giá thị trường bây giờ.

Sell stop: là lệnh bán ra với giá thấp hơn giá thị trường bây giờ.

Buy limit: là lệnh mua vào với giá thấp hơn giá thị trường bây giờ.

Sell limit: là lệnh bán ra với giá cao hơn giá thị trường bây giờ.

Khi giao dịch đầu tư, cài đặt giá cả chốt lời cắt lỗ hợp lý, ra thị trường kịp thời, có thể hiểu quả kiểm soát lợi nhuận và rủi ro.

Giá chốt lời: Giá chốt lời là khi đầu tư của người giao dịch đạt đến mục tiêu lợi nhuận đã cài đặt, hệ thống sẽ tiến hành đóng lệnh tự động. Ý nghĩa của chốt lời là có lợi nhuận thì thu về trước, không cần chờ lợi nhuận cao nhất.

Giá cắt lỗ: Cắt lỗ là một cơ chế bảo vệ, khi lỗ đầu tư đạt đến số lỗ chỉ định, thì hệ thống sẽ tự động đóng lệnh ra thị trường để tránh bị lỗ nhiều hơn.