Hướng dẫn nạp tiền

>
Tài khoản giao dịch
>
99% khách hàng đã chọn phương thức thanh toán “Internet Banking” và “Chuyển khoản”, quý khách cũng có thể chọn
phương thức nạp tiền khác phù hợp nhất với mình theo tình huống cá nhân.
  • Nạp tiền qua “Internet Banking” như thế nào?
  • Nạp tiền qua “Chuyển khoản” như thế nào?

Bước thứ nhất: Đăng nhập vào trung tâm cá nhân
Nhấp vào “Nạp tiền” vào trang nạp tiền

Bước thứ hai: Xin nạp tiền (“Internet Banking”)
Nhấp vào “USD” chọn tiền tệ bạn muốn nạp, nhập vào số tiền nạp, phương thức thanh toán chọn “Internet Banking”, nhấn vào “Đưa lên”
chọn ngân hàng thanh toán, sau đó xác nhận.

Bước thứ ba: Đăng nhập tài khoản ngân hàng
Từ bước thứ hai chuyển sang trang đăng nhập tài khoản ngân hàng, quý khách nhập vào tài khoản và mật khẩu rồi chọn “Bước tiếp theo” để tiến hành xác thực, trên trang xác thực nhập vào mã OTP mà bạn nhận được từ điện thoại.

Bước thứ tư: Nạp tiền thành công
Nếu bạn đã làm đúng các bước trên, hệ thống sẽ hiển thị bạn đã thanh toán thành công và số tiền nạp sẽ được cập nhật vào tài khoản của bạn trong 24 giờ, nếu số tiền nạp không được cập nhật kịp thời, vui lòng liên hệ CSKH online để được hỗ trợ.

Bước thứ nhất: Đăng nhập vào trung tâm cá nhân
Nhấp vào “Nạp tiền” vào trang nạp tiền

Bước thứ hai: Xin nạp tiền (“Chuyển khoản”)
Nhấn “USD” để chọn tiền tệ nạp tiền, nhập vào số tiền nạp của tiền tệ bạn đã chọn, phương thức thanh toán chọn “Chuyển khoản”,
nhấp vào “Đưa lên” để chọn ngân hàng chuyển khoản, nhấp vào “Xác nhận” để vào trang tiếp theo.

Bước thứ ba: Chuyển khoản
Sau khi xác nhận số tiền nạp của bạn đã chính xác, bạn có thể tiến hành chuyển khoản theo thông tin đã hiện thị trên trang này. Bạn có thể sang app ngân
hàng để chuyển khoản online, hoặc cũng có thể đi máy ATM chuyển khoản offline. Sau khi chuyển khoản thành công, nhấp vào nút “ đã gửi tiền thành
công”( Trang này sẽ hết hiệu sau 1 tiếng, xin hãy tiến hành chuyển khoản xong theo thông tin gửi tiền trên trang, hoặc chụp lại hình tiến hành gửi tiền xong
trong 24 tiếng. Nếu không đơn chuyển khoản này sẽ bị hết hiệu và phải xin lại đơn nạp.)

Bước thứ tư:

Xin xác nhận lại thông tin nạp tiền của bạn( Số tiền nạp+Ngân hàng+phướng thức chuyển khoản+Số tài khoản), nếu không nhất trí với thông tin chuyển khoản
thực tế ( Số tiền + Ngân hàng), hãy nhập lại số tiền nạp và ngân hàng chuyển khoản thực tế. Nhấp “Gửi” đưa lên thông tin chuyển khoản, ở đây sẽ có trang
xác nhận lại thông tin nạp tiền, chọn xác nhận. ( Xin xác nhận thông tin chuyển khoản thực tế nhất trí với thông tin nạp tiền trên trang nạp tiền,nếu không
nhất trí có thể sửa lại, nếu không tiền nạp sẽ không thể nhận được.)

Bước thứ năm: Nạp tiền thành công
Trên trang có hiện thị rằng đơn xin nạp tiền đã đưa lên thành công, bạn có thể vào tài khoản kiểm tra số dư. Tiền nạp sẽ cập nhật vào tài
khoản của bạn trong vòng 24 tiếng, nếu không có cập nhật kịp thời, hãy liên hệ CSKH online để kiểm tra lại.