Đảm bảo an toàn Giúp bạn đầu tư an toàn, không còn lo lắng
Chứng nhận tài chính của NFA
Chứng nhận tài chính của NFA

TREX LIMITED

TREX được chứng nhận bởi NFA, số giấy phép NFA: 0529711

The National Futures Association (NFA) là một tổ chức tự điều chỉnh cho ngành Hợp đồng tương lai được thành lập năm 1976 theo “Commodity Exchange Act” của Mỹ, cũng là cơ quan giám sát độc lập phi thương mại nghiêm ngặt nhất thế giới về giao dịch Hợp đồng tương lai và Ngoại hối.

Lưu trữ cách ly vốn
Ngân hàng được Quốc tế công nhận, quản lý hợp pháp, quản lý tuân thủ

Là một khách hàng danh dự của TREX, toàn bộ vốn của bạn được lưu trữ tại ngân hàng hợp tác bên thứ ba

Lưu trữ cách ly tại ngân hàng ANZ và ngân hàng DBS

đồng thời tiến hành quản lý tuân thủ theo quy định pháp luật về giám sát quản lý có liên quan

Mỗi lệnh đều công khai, minh bạch, an toàn, có thể tiến hành tra cứu được
Đảm bảo công bằng, công chính, công khai

Có thể tra cứu số liệu lịch sử của mỗi giao dịch bất cứ lúc nào, thiết lập số thứ tự báo giá cho mỗi giá, đồng thời số thứ tự báo giá duy nhất này sẽ thể hiện trên mỗi lệnh giao dịch thành công

Bạn có thể xem báo giá trong 7 ngày gần nhất của các sản phẩm

Đảm bảo không có số dư âm
Kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro giao dịch của bạn

Thiết lập đặc biệt hệ thống quản lý rủi ro đảm bảo không có số dư âm, để đảm bảo tài khoản của bạn không xuất hiện số dư âm, kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro giao dịch trong phạm vi tuyệt đối

Bảo vệ thông tin bằng mã hóa, kỹ thuật hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin
An toàn thông tin cá nhân

Sử dụng truyền mã hóa SSL 128 ký tự và mật khẩu MD5, khi khách hàng thao tác thông tin nhạy cảm như nộp, rút tiền trong phần quản lý tài khoản, thông tin sẽ tự động được mã hóa, đảm bảo an toàn thông tin khách hàng

Đội ngũ kỹ thuật trình độ cao duy trì an toàn

Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp của TREX sử dụng kỹ thuật ổn định, tiên tiến nhất trên các phương diện như kỹ thuật an toàn, xây dựng nội bộ, lệnh giao dịch và quản lý riêng tư, đảm bảo an toàn giao dịch của bạn và đảm bảm độ hài lòng của bạn