Đảm bảo an toàn Giúp bạn đầu tư an toàn, không còn lo lắng
Nhận được chứng nhận tài chính kép của FSC
Giám sát tài chính FSC

Trex Global LIMITED

TREX trade được chứng nhận bởi FSC Finance

TREX trade được chứng nhận bởi FSC Finance, số giấy phép FSC: C119023919

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Mauritius (the 'FSC') là cơ quan quản lý toàn diện đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng và các hoạt động kinh doanh toàn cầu. Được thành lập vào năm 2001, FSC được ủy quyền theo Đạo luật Dịch vụ Tài chính 2007 và đã cho phép lập pháp như Đạo luật Chứng khoán 2005, Đạo luật Bảo hiểm 2005 và Đạo luật Hưu trí Tư nhân 2012 để cấp phép, điều chỉnh, theo dõi và giám sát việc tiến hành các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực này

Cách kiểm tra giấy phép FSC:
Nhà đầu tư chỉ cần truy cập trang web của FSC https://www.fscmauritius.org/en/, và tra cứu như bên dưới là được:
1. Đăng nhập vào trang web chính thức của FSC, nhấp vào “supervision-register of licensees” trên trang web, sẽ chuyển đến trang tra cứu chứng nhận như sau:
2. Đi tới trang xác minh FSC, nhập [TREX trade] và nhấp vào nút [Submit]
3. Kiểm tra giao diện tìm kiếm, trang kết quả tìm kiếm liệt kê ra tất cả giấy phép FSC mà TREX trade đang được cấp phép.
Lưu trữ cách ly vốn
Ngân hàng được Quốc tế công nhận, quản lý hợp pháp, quản lý tuân thủ

Là một khách hàng danh dự của TREX trade, toàn bộ vốn của bạn được lưu trữ tại ngân hàng hợp tác bên thứ ba

Lưu trữ cách ly tại ngân hàng ANZ và ngân hàng DBS

đồng thời tiến hành quản lý tuân thủ theo quy định pháp luật về giám sát quản lý có liên quan

Mỗi lệnh đều công khai, minh bạch, an toàn, có thể tiến hành tra cứu được
Đảm bảo công bằng, công chính, công khai

Có thể tra cứu số liệu lịch sử của mỗi giao dịch bất cứ lúc nào, thiết lập số thứ tự báo giá cho mỗi giá, đồng thời số thứ tự báo giá duy nhất này sẽ thể hiện trên mỗi lệnh giao dịch thành công

Bạn có thể xem báo giá trong 7 ngày gần nhất của các sản phẩm

Đảm bảo không có số dư âm
Kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro giao dịch của bạn

Thiết lập đặc biệt hệ thống quản lý rủi ro đảm bảo không có số dư âm, để đảm bảo tài khoản của bạn không xuất hiện số dư âm, kiểm soát nghiêm ngặt rủi ro giao dịch trong phạm vi tuyệt đối

Bảo vệ thông tin bằng mã hóa, kỹ thuật hỗ trợ đảm bảo an toàn thông tin
An toàn thông tin cá nhân

Sử dụng truyền mã hóa SSL 128 ký tự và mật khẩu MD5, khi khách hàng thao tác thông tin nhạy cảm như nộp, rút tiền trong phần quản lý tài khoản, thông tin sẽ tự động được mã hóa, đảm bảo an toàn thông tin khách hàng

Đội ngũ kỹ thuật trình độ cao duy trì an toàn

Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp của TREX trade sử dụng kỹ thuật ổn định, tiên tiến nhất trên các phương diện như kỹ thuật an toàn, xây dựng nội bộ, lệnh giao dịch và quản lý riêng tư, đảm bảo an toàn giao dịch của bạn và đảm bảm độ hài lòng của bạn