So sánh sàn giao dịch TREX
Thời gian thực thị lệnh giao
dịch bình quân là 0.06 giây
Số lượng thực thị lệnh trong
1 giây đạt tới 6000 lệnh!
Trung tâm số liệu
rất ít bị chậm!
Chức năng MT4 TREX
Tài khoản Demo miễn phí
Tài khoản mini
Nhân viên CSKH trực tuyến -
Số tiền nạp tối thiểu lần đầu 20$ 20$
Spread(EURUSD) Thực thi thị trường: Bình quân 1.2 Spread thay đổi: Bình quân 0.3
Chi phí giao dịch Ngoài hối: Spread
Hàng hóa : Spread
Chỉ số: Spread
Ngoài hối: Spread
Hàng hóa : Spread
Chỉ số: Spread
Lãi qua đêm Lãi qua đêm thu từ khi vị trí qua đêm, nếu muốn tìm hiểu nhiều
thông tin, xin vào link https://img.forexcf.com/-
source/material/en/TREXPricesCharges.pdf và sàn giao dịch
Lãi qua đêm thu từ khi vị trí qua đêm, nếu muốn tìm hiểu nhiều
thông tin, xin vào link https://img.forexcf.com/-
source/material/en/TREXPricesCharges.pdf và sàn giao dịch
Mô hình thực thị Thị trường: không có nhân
viên giao dịch tham gia
Thị trường: không có nhân
viên giao dịch tham gia
Giao dịch tự động -
Bản di động Android/IOS Android/IOS
Bản trang Web - -
Bản PC
Kiểu biểu đồ Biểu đồ giờ phút, biểu đồ đường K Biểu đồ hình chớp, biểu đồ giờ phút,
biểu đồ đường K
Chỉ báo phân tích kỹ thuật 30 cái 30 cái
Biểu đồ giao dịch -
Công cụ vẽ
Cạnh báo giá cả trên bản di động -
Có thể kiểm tra lịch
sử báo giá hàng ngày
-
Sàn trực tiếp nạp tiền -
Theo giá cắt lỗ , chốt lợi đã nhập
vào, hiện lãi lỗ dự tính tứ
-
Tải phần mềm giao dịch
  • TREX IOS
  • Bản PC TrexWin
  • TREX Android
  • Bản PC TrexWin
  • Bản PC MT4 Trade
  • MT4 IOS
  • MT4 Android