So sánh sàn giao dịch TREX trade
Thời gian Thực thi lệnh giao
dịch bình quân là 0.06 giây
Số lượng Thực thi lệnh trong
1 giây đạt tới 6000 lệnh!
Trung tâm số liệu
rất ít bị chậm!
Features TREX trade MT5
Tài khoản trải nghiệm miễn phí
Tài khoản thật
Dịch vụ khách hàng
Số tiền nạp tối thiểu (lần đầu) $50 $50
Phí qua đêm
Nền tảng được hỗ trợ Android、iOS、PC Android、iOS、PC
Nạp và rút trực tiếp
Lịch sử bảng giá hàng ngày
Ước tính Lãi/Lỗ khi cài giá chốt lời cắt lỗ
Cảnh báo giá