Mời bạn bè thành công, cả hai người đều được nhận $10
Bạn bè lần đầu nạp tiền>=$100, hoàn thành đóng 1 lot trong vòng 30 ngày sau khi nạp tiền kích hoạt

Tiền thưởng quý khách

$10

Tiền thưởng bạn bè

$10

*Giới thiệu được càng nhiều bạn bè, nhận được càng nhiều tiền thưởng
 • Mời 4 ~ 10 người

  $15 / người

 • Mời hơn 10 người

  $20 / người

Bạn bè hoàn thành giao dịch, quý khách được hoàn tặng $5/lot
Sau khi bạn bè hoàn thành đóng 1 lot nhận tiền thưởng, mỗi khi giao dịch 1 lot thì người giới thiệu được hoàn tặng $5. Giới thiệu 1 bạn tối đa được nhận $400 tiền hoàn tặng
 • Sản phẩm
 • Ngoại hối
 • Hàng hóa
 • Chỉ số
 • Hoàn tặng/lot
 • $5
 • $8
 • $5
 • Tối đa nhận
 • $400
Ví dụ
 • Ông A

  Giới thiệu

  Nhận được $340

 • Ông B

  Đã nạp $100, giao dịch 28 lot ngoại hối trong 30 ngày

  Nhận được $10 tiền thưởng giới thiệu

 • Ông C

  Đã nạp $100, giao dịch 4 lot ngoại hối và 20 lot vàng trong 30 ngày

  Nhận được $10 tiền thưởng giới thiệu

A mời B: Nhận $10+28*$5=$150 A mời C: Nhận $10 + 4*$5 + 20*8 = $190
A đã tổng cộng được nhận $150 + $190 = $340
Các bước tham gia
 • Chia sẻ đường link giới thiệu

 • Bạn bè mở tài khoản Số tiền nạp≥$100

 • Nhận tiền thưởng giới thiệu